၂၀၀၈-ခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိခေရ ရခိုင္စတီရီယိုေတး(ဗီြစီဒီ) အေခြတိထဲက ၾကယ္စံုညဥ့္ ရခိုင္ဂီတပြဲေတာ္ အမွတ္(၁) နဲ႕ ရခိုင္ေတးသံရွင္ ညွာစိမ္းခိုင္ အာရီယန္ႏြယ္ ေခြတိမွာ အေရာင္းရအတြင္က်ယ္...
Continue reading ...