ခ်စ္ေသာရမၼာ၀တီသို႔   ေတးစီးရီးသစ္မိတ္ဆက္ပြဲ

ရခိုင္ျပည္သဘာ၀ရွုခင္းတိနန္႔ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္ ရခုိင္ယဥ္ေက်းမွဳ႕အႏုပညာတိကို နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္နဲ႔
နိန္ရာအနွံကိုေရာက္ရွိခံစားနိုင္ဖ...
Continue reading ...