PROFILE
နာေမရင္း - ေစာႏွင္းႏြယ္
အဆိုေတာ္နာေမ - ေစာႏွင္းႏြယ္
မဖနာေမ - ဦးေစာေအာင္သိန္း၊ ေဒၚသာႏုစိန္
မြီးနီ႕ - ၁၉၈၇ခု၊ မတ္လ (၂၁)ရက္
အရပ္အျမင့္ - ၅ေပ၊ ၁လက္မ
ဘာသာ - ဗုဒၶဘာသာ
သြီးအုပ္စု - O (အို)
ပိုင္...
Continue reading ...