ညဇာက 13.2.10မွာ ငါရို႕ရခိုင္သားေခြထြက္ပါေရ။ ေတးျခင္းပံုစံမ်ိဳးစံုပါပါေရ။ ေဒသႀကိဳက္ပါ အျမဴးေခ်ပါ အလြမ္းေတးျခင္းေခ်တိပါပါေရ။ မူပိုင္ ခင္ေမာင္ေအး အသံဖမ္းေလ့ ခင္ေမာင္ေအးလုပ္ထားေရလို႕ သိရပါေရ။ ျဖန္႕ခ်ိေရးကို ကိုခိုင္ေက်ာ္လင္း ဦးစီးထားေရ ပုဏၰမီ အႏုပညာရပ္၀န္းက ျဖန္႕ထားေပါ။ ေတးျခင္းဆိုကတ္ေစာ္လူတိကေတာ့ေက ရခိုင္ကနာမည္ႀကီးတိျဖစ္ေတ ၀င္းကိုခိုင္၊ ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္၊ ကိုသန္းေဆြ၊ညီမင္းခိုင္ ရိုတ ၊ ယုယုလိႈင္၊ မိေခ်ာ၊ နဲ႕ အရာ အသစ္တိပါပါေရ။ ေတးရြီးဆရာတိေလ့ အမ်ားႀကီးပါပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ေလ့ ေခြဆံုးေအာင္နားမေထာင္ရပါသိမ့္။ နားေထာင္လိုက္ပါအံုးေမနန္း။
                                       မ်ိဴးမင္းေလး
          www.myomornlay.ning.com ကကူးယူေဖၚျပပါေရ