ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၁၄၃/၂၀၁၀ နဲ႕ မူပိုင္ ဦေက်ာ္ခင္လႈိင္ျဖစ္ၿပီးေက စီစဥ္ူ ေဒၚမူမူထြန္းက စီစဥ္ထားေစာ္ျဖစ္ပါေ၇။ ဗြီစီဒီကို ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းမွာ live show ပံုစံ ဒါရိုက္တာ ျမသစၥာကနီ ရိုက္ကူးထားေရ ၀င္းကိုခိုင္ တကုိယ္ေတာ္္ေခြ “အာရကၡေျမ”ကိုု ၁၉.၂၀.၃.၂၀၁၀မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ျဖန္႕ခ်ိနီပါေရ။ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ ရခိုင္စတီရီယိုေတးျခင္းတိျဖစ္ပါေရ။ ေတးျခင္းတိကို သာထြန္းေက်ာ္၊ ေရႊေက်ာ္ထြန္း၊ ေနာင္ခိုင္၊ စံေမာ္သိန္း၊ ဇမ္းလွေရႊ၊ ခိုင္သာႏု၊ ျမင့္ျမတ္၊ နန္႕ ၀င္းကိုခိုင္ရို႕က ရြီးစပ္ထားပါေရ။ ဂီတမွဴးျဖစ္ေတ (လီယိုနာဒ္)ေမာင္ေမာင္လြင္ Off Music Band ကတီးခတ္ထားၿပီးေက Harmony Gold Net ကပံပိုးထားပါေရ။ စတီရီယိုကို Linn Studio မွာ အသံသြင္းထားေစာ္ျဖစ္ပါေရ။ ေတးျခင္း ၁၂ ပုဒ္ပါ၀င္ၿပီးေက အဆိုေတာ္ မညွာစိမ္းခိုင္နဲ႕ စံုတြဲပါ၀င္ဆိုထားကတ္ေစာ္ကို တြိရပါေရ။ အာရကၡေျမနဲ႕ သိဂၤီစိုျမရကၡိတမွာ လႈိင္သာယာ ရကၡသီလစည္အဖြဲ႕နဲ႕ ရခိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကအဖြဲ႕က ပါ၀င္ကူညီပီးထားပါေရ။ video editing ကုိ ယက္သဲ့ညိဳ လုပ္ထားပါေရ။ ေတးျခင္းတိကေတာ့ေက slow ပံုစံေခ်တိမ်ားၿပီးေက အီးလို႕ႀကိဳက္တတ္ေတ ပရိတ္သတ္နဲ႕ ၀င္းကိုခိုင္ အႀကိဳက္ပရိတ္သတ္တိအတြက္ ကေကာင္းစြဲလားကတ္ပါဖို႕ရာ။ တခုရွိေစာ္က ရခိုင္ေခြ ပံုမွန္ေရာင္းစ်ီး ၁၅၀၀ က်ပ္မွာ ယင္းေခြကို ၁၈၀၀နဲ႕ျဖန္႕ေရလို႕ ၾကားသိရပါေရ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆင္ဆာပါလို႕လို႕ ေျပာကတ္ပါယင့္။ ရခိုင္ေခြတိ အထြက္မ်ားနီေစာ္မွာ ေဒေခြ ပိုစ်ီးမ်ားနီေရ အတြက္နဲ႕ ပရိတ္သတ္တိက နည္းနည္းလက္တြန္႕လားကတ္ေတလို႕ ပရိတ္သတ္တေယာက္ေျပာသံကိုၾကားခရပါေရ။ ယေကေလ့ ၀င္းကိုခိုင္ ပရိတ္သတ္အတြက္ေတာ့ အားပီးကတ္ပါဖို႕ေစာ္ပါယာ...။


www.myomornlay.ning.com ကကူးယူေဖၚျပပါေရ။