ခ်စ္ေသာရမၼာ၀တီသို႔   ေတးစီးရီးသစ္မိတ္ဆက္ပြဲ

ရခိုင္ျပည္သဘာ၀ရွုခင္းတိနန္႔ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္ ရခုိင္ယဥ္ေက်းမွဳ႕အႏုပညာတိကို နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္နဲ႔
နိန္ရာအနွံကိုေရာက္ရွိခံစားနိုင္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ဗ်ာယ္ ရခိုင္႔တန္ေဆာင္ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရးကတာ၀န္ယူထုတ္လုပ္ခေရ
ခ်စ္ေသာရမၼာ၀တီသို႔  ေတးစီးရီးသရုပ္ေဖာ္ပြဲကို အႏုပညာခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရ အေပါင္းအသင္းတိနန္႔မိတ္ဆက္ပီးဖို႔
အခန္းအနားကို၂၀၀၁ခုနွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ ရက္(ေသာၾကာနိန္႔)မိုးထဖက္ (ရ:၃၀) အခ်ိန္မွာျမိဳ႕မရုပ္ရွင္ရံ၊ု လမ္မၾကီး၊စစ္ေတြျမိဳ႔
မွာက်င္းပလားဖုိ႔ျဖစ္ပါေရ၊

ယင္းဗြီစီဒီေခြကို ေက်ာ္ျဖဴျမိဳ႕ကဦးျငိမ္းခ်မ္းေမာင္ကထုတ္လုပ္ထားျပီးေက မ်က္ႏွာသစ္အဆိုရွင္တိပါ၀င္ပါေရ၊
ေတးျခင္းတိအားလံုးကို ဗမာဘာသာနဲ႔သီဆိုထားျပီးေက...ရခိုင္အငြိအသက္တိနန္႔အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ျမင္႔မားေရး
ေတးျခင္းတိပါ၀င္ေရလို႔သိရွိရပါေရ။