ညဇာက ၁၆.၂.၁၀ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က လုပ္ေတ သံအမတ္ေရာက္လို႕ဆိုလာ ဇာဆိုလာေလ့ မသိ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚထားလို႕ လားတီးရပါေရ။ စစ္ေတြဟိုတယ္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ညီေခ် ေအာင္ေက်ာ္မင္းေခ်နဲ႕ ကီးဘုတ္ ၁၆သိန္းတန္ေခ်ကို ထမ္းလို႕ (stand တိပါ အပါအ၀င္) ကၽြန္ေတာ့္ရို႕ကို တကူးတက ႀကိဳလာေရ ကားဖြတ္ခ်ပ္ေခ်နဲ႕ လားၿပီးေက ေဖ်ာ္ေျဖလားကတ္ပါေရေယ။ ယင္းမွာေရာက္မွာ ထမင္းေက်ာ္တပြဲနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈက ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာ၊ အေပါင္းအသင္းတိနဲ႕ ခြက္ပံုးေခ်ႏွက္ၿပီးေက ေဖ်ာ္ေျဖခ်င္အားႀကီးလို႕ ေစာင့္နီကတ္ပါေရ။ ယင္းမွာ လူႀကီးမင္းတိေရာက္လို႕ၾကည့္လိုက္မွာ လူက ၁၅နဲ႕ ၂၀ေလာက္ပါပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႕ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ပါေရ။ ဟဟ ကၽြန္ေတာ္ရို႕မွာ အင္တန္ေခ် အင္အားေတာင့္ေရ။ ယဥ္ေက်းမႈက အကသမေခ်တိနဲ႕ တီးလူနဲ႕ဆိုေရလူနဲ႕ဆို ၅၀နဲ႕ ၆၀ေလာက္မွာ ရွိေရ။
ယေက ပြဲစကတ္ပါဗ်ာလ္။ အစီအစဥ္အတိုင္းတက္ကတ္၊ ကကတ္ပါဗ်ာလ္ခ်င့္။ တနားေခ်ေလာက္ေလ့ ေျဖေဖ်ာ္ေရ (ပုဒ္ေရ ၇ပုဒ္)ေလာက္ေလ့က်ေရ။ ျပန္ကတ္ပါဖို႕ဗ်ာလ္လတ္။ အခ်ိန္ကိုတန္႕။ ခ်က္ခ်င္းပြဲသိမ္း။ မိုက္ေတ ဟဟ (သက္သာေရနင္းရာ) ဆုေတာ္ေဖ့သာေလ့ တသိန္းႀကီးမ်ားေတာင္ ခ်ခပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ေလ့ လားဖို႕ ကိုယ့္ကီးဘုတ္ေခ်တိကို သိမ္းကတ္ပါယာမနားေယ။
တနားမွာ ပြဲစီစဥ္ေရ အမတေယာက္ ပါလာေရလူတိကို (အကသမေခ်တိ မပါပါ) ေဖ့သာႏွစ္ေထာင္ ႏွစ္ေထာင္စီလည္ပီးပါေရ။ ဆုေငြေေပါ့ (ဟ ဟဟ )။ ကၽြန္ေတာ့္ဘားကိုေရာက္လာခါ မယူပါယာမမ ကေရမမေခ်တိကိုရာ ပီးလိုက္ပါဖိ။ ႏွစ္ေထာင္နဲ႕ေတာ့ သိကၡာအက်မခံႏိုင္။ ႏွစ္သိန္းဆိုေက တမ်ိဳး (ဟ ဟဟ ) မရယူရပါဖို႕လတ္။ ကၽြန္ေတာ္ယူၿပီးေက ကၽြန္ေတာ့္ညီေခ်ကို ပီးလိုက္ပါေရ။ ယေလာက္နဲ႕ၿပီးယာထင္ပါလို႕လား။
အိမ္ကိုျပန္ဖို႕ ကားထက္တက္ကတ္ပါယာမနားေယ။ ဗံုတိေလ့ ပါလို႕ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္မွာတန္႕ပါဖို႕လတ္။ ပစၥည္းခ်ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ကို ျပန္လည္လို႕လိုက္ပီးဖို႕ပါလတ္။ ယင္းယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ကိုေလ့ေရာက္ ကားသမားလံုး၀ မလားပါယာ။ ဇာျဖစ္လို႕ပါေလလို႕ စံုစမ္းမွာ ဆီမပီးသိမ့္လို႕ပါလတ္၊ယေလာက္ ဥာဥ့္ ၁၀နာရီခြဲေလာက္မွာ ဇာအဖကလာလို႕ဆီပီးဖို႕ေစာ္ေစာင့္ေလ့ေတာ့မသိ။ (သူ႕၀မ္းစာကို နားလည္ပါယင့္) ကၽြန္ေတာ့္ရို႕ေတာ့မေစာင့္ႏိုင္။ ဆိုက္ကယ္ taxi ငွားလို႕တာျဖစ္လားဖို႕ယာဆိုၿပီးေကထြက္ပါလတ္ကတ္ပါေရ။ လမ္းမွာ taxiေလ့ ရွာမတြိ႕လို႕ ယဥ္ေက်းမႈျပတိုက္ကနီ ေဘာက္သီးစု အိမ္တေရာက္ထိ ကိုယ့္ကီးဘုတ္ေခ်ကို ကုိယ္ထမ္းဗနာ (လီးကလီးေရနန္႕) ျပန္ပါလတ္ကတ္ပါေရ။ ကၽြန္ေတာ္ လမ္းမွာ ၿပံဳးၿပံဳး ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႕ အေကာင္း စဥ္းစားပါလတ္ယင္း ေအာ ..ေအာ (ႏွစ္ေထာင္တန္ ႏွစ္ေထာင္တန္)..........။ ။

                 မ်ိဳးမင္းေလ
 www.myomornlay.ning.com ကကူးယူေဖၚျပေစာ္ပါ။