မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ရခုိင္စတိတ္ရွဳိးပြဲကုိ က်င္းပဖုိ႔အတြက္နန္႔ ယင္းစတိတ္ရွဳိးမွာ ပါ၀င္သီဆုိရဖုိ႔ ရခုိင္အဆုိေတာ္တိျဖစ္ေတ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္၊ ကိုစစ္ႏိုင္၊ဆာကိုးမားအဖြဲ႔၊ ယုယုလႈိင္၊ ရတနာမုိင္၊ ဘုန္းလ်ံအပါအ၀င္ တခ်ိန္က ႏုိင္ငံေက်ာ္ အဆုိေတာ္ျဖစ္ခဖူးေရ အျပင္ လက္ရွိ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား လူႀကဳိက္မ်ားနိန္ေရ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ရတနာမုိင္၏ အမိျဖစ္သူ မုိင္ လည္း မေလးရွားကုိ ေရာက္ရွိနိန္ေၾကာင္း ၾကားသိရလုိ႔ ကုိညီ္မင္းခုိင္ကုိ -သတင္းေထာက္ မတင္လင္းျဖဴ (ေက်ာက္ျဖဴ) ကဆက္သြယ္မိန္းျမန္းရာတြင္-

လင္း - ကုိညီမင္းခုိင္ မေလးရွားကုိ ေရာက္နိန္ပါဗ်ာလ္လို႔ ေျပာပါေရ။ ဟုတ္ပါလာ။
ညီမင္းခုိင္- ဟုတ္ပါေရ။
လင္း - မေလးရွားမွာ က်င္းပဖုိ႔ ရခုိင္စတိတ္ရွဳိးနန္႔ ပတ္သက္လုိ႔ အင္တာဗ်ဳးခ်င္လို႔ပါ။
ညီမင္းခိုင္ - ရပါေရဂါး။
လင္း - အစ္ကိုအဂု မေလးရွားမွာ ပါလား
ညီမင္းခုိင္ - ဟုတ္ပါေရ
လင္း - မေလးရွားမွာ စတိတ္ရွဳိးပြဲက ဇာနိန္စဖုိ႔ေစာ္ပါေလ့ အကုိ
ညီမင္းခုိင္ - 16 ရက္နိန့္ပါ
လင္း - အကုိအပါအ၀င္ တျခားပါေရ အဆုိေတာ္ရုိ႔ အသူအသူပါသိမ့္ပါေလ
ညီမင္းခုိင္ - ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္။ကိုစစ္ႏိုင္။ဆာကိုးမားအဖြဲ႔၊ယုယုလွိဳင္။
ရတနာမိုင္၊ ဘုန္းလ်န္၊ကၽြန္ေတာ္ပါ။အရီးမိုင္လည္းပါပါေရ
လင္း - အကုိရုိ႕အေနနန္႔ မေလးရွားမွာ ဆုိေစာ္ ပထမဆုံးပါဟန္
ညီမင္းခုိင္ - ဟုတ္ပါယင့္ .....ပထမဆံုးပါ။
လင္း - အခု အကိုရုိ႕ ဆုိဖို႔ စတိတ္ရွဳိးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မေလးရွားက အသူရုိ႕က ဦးစီးၿပီး
လုပ္ကတ္ေစာ္ပါေလ
ညီမင္းခုိင္ - ကိုညီညီလြင္ရုိ့ကလုပ္ပီးကတ္ေစာ္ပါယာ
လင္း - ၁၆ ရက္နိန္ကပင္ ဇာနိန္ထိပါေလ့မသိ
ညီမင္းခုိင္- ယင္းတစ္ရက္ထဲပါယာ
လင္း - အခ်ိန္က
ညီမင္းခုိင္ - ႏွစ္နာရီကပင္ ခုႏွစ္နာရီအထိပါ
လင္း - လက္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းတိက ဇာပုိင္ သတ္မွတ္ထားပါေလ့ မသိ
ညီမင္းခုိင္- 35 ျပားပါ မေလးရွားေဖ့သာပါ (မေလးရွားရင္းဂစ္- )
လင္း - အကုိအေနနန္႔ အခု မေလးရွားမွာ ရခုိင္စတိတ္ရွဳိးပြဲမွာ ပါ၀င္ သီဆုိရေရ အတြက္ စိတ္မွာ
ခံစားရေစာ္ေခ်တိ ကုိ ေျပာျပပီးပါ။
ညီမင္းခုိင္ - ဇာပိုင္ေျပာျပရပါဖို့မသိပါနန္း
လင္း - အကုိ႔စိတ္မွာ ျဖစ္နိန္ေရ ခံစားခ်က္ကုိ ေျပာဖိ

ညီမင္းခုိင္ - ခံစားခ်က္ဆိုေစာ္မွာေတာ့အမ်ားၾကီးပါယာ နံပါတ္ တစ္က ႏိုင္ငံျခားပြဲပထမဆံုးျဖစ္လို့ကေကာင္းေပ်ာ္ပါေရ
ေယျပီးေကငယ္သူငယ္ခ်င္းတိကိုျပန္တြိရလို့ကေကာင္း၀မ္းသာပါေရ ေနာက္ျပီးေဂ အ၀ီးေရာက္ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားတိကုိတိကို ဂီတဆိုေရအဟာရနန့္တိုက္ေကၽြးရဖို့လို့ကေကာင္းေပ်ာ္ရြင္နီမိပါေရ။

လင္း- ငယ္သူငယ္ခ်င္းဆုိေစာ္က အသူရုိ႕ကုိ ရည္ရြယ္ေစာ္ပါေလ့ အကုိ
ညီမင္းခုိင္ - အေခ်ခါေက်ာင္းတက္ခကတ္ေတငယ္သူငယ္ခ်င္းတိကိုေျပာေစာ္ပါယာ ...ေယာကၤ်ားေခ်တိပါယာ
လင္း - မေလးရွားၿပီးေက စကၤာပူကုိ ဆက္ဖုိ႔သိမ့္လုိ႔ ေျပာသံၾကားပါေရ။
ညီမင္းခုိင္ - ယင္းပြဲကပ်က္လားပါေရ ကို၀င္းကိုခိုင္တစ္ေယာက္ထဲျဖစ္လားပါယာ
လင္း - ဇာျဖစ္လုိ႔ပါေလ့ မသိ အကုိ
ညီမင္းခုိင္ - ကၽြန္ေတာ္လည္းမေျပာတတ္ပါယာ အေၾကာင္းစံုကိုမသိပါ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္လို့ရွိပါဖို့
လင္း - ယင္းပုိင္ဆုိေက စကၤာပူမွာ ကုိ၀င္းကုိခုိင္တေယာက္တည္းဆုိရဖုိ႔လုိ႔ ဆုိလုိေစာ္ပါလာ
ညီမင္းခုိင္ - ဟုတ္ပါယင့္
လင္း - အကုိရုိ႕ မေလးရွားကုိ လာေရအခါမွ တစုတည္း လာကတ္ေစာ္ပါလား.....ဇာပုိင္ပုံစံမ်ဳိးလာကတ္ေစာ္ပါေလ
လမ္းခရီး မွတ္တမ္းအက်ဥ္းကုိေျပာျပပီးပါ ပရိသတ္တိ သိေအာင္။
ညီမင္းခုိင္ - ဟုတ္ပါယင့္.. ကၽြန္ေတာရုိ့လာေရခါ သံုးေယာက္ထဲလာေစာ္ပါ။ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္၊ ကိုစစ္ႏိုင္၊ ကၽြန္ေတာ္ပါ
လင္း - စစ္ေတြက နိန္ လာေစာ္ပါလား
ညီမင္းခုိင္ - မဟုတ္ပါ ......ရန္ကုန္ကလားေစာ္ပါ
လင္း - မေလးရွားႏုိင္ငံ ဇာနိန္ရာမွာ က်င္းပဖုိ႔ေစာ္ေလ့ ေျပာျပပီးပလင့္
ညီမင္းခုိင္- ကြာလာလမ္ပူ တရုတ္တန္းမွာပါ။ ျမိဳ႕ထဲက်ပါေရ
လင္း - အကုိ႔ ဓာတ္ပုံတပုံနန္႔ တဖြဲ႔လုံးရုိက္ထားေစာ္ ဓာတ္ပုံတပုံေလာက္ ရႏုိင္ပါဖုိ႔လား ပရိသတ္တိအတြက္
ညီမင္းခုိင္ - ယင္းခ်င့္ကိုေတာ့ခါသည္းခံပါ ။ ကိုစစ္ႏုိင္ဘားကရာေတာင္းလိုက္ပါဖိ ။
လင္း - ေက်းဇူးတင္ပါေရ
လင္း - ရခုိင္သားတိအတြက္ မရတနာကုိ ဆက္သြယ္ခ်င္ေရဆုိေရကုိ ဆက္သြယ္ရဖုိ႔ လိပ္စာကုိ အကုိအေနနန္႔ ပီး လုိ႔ ရႏုိင္ပါဖုိ႔လား။

ညီမင္းခုိင္ - ဇာရတာနာပါေလ ....ရတနာမိုင္ကိုေျပာေစာ္ပါလား
လင္း - ဟုတ္ပါေရ
ညီမင္းခုိင္- မိန္းၾကည့္ရပါဖို့သိ

လင္း - ေက်းဇူးတင္ပါေရ ကုိညီမင္းခုိင္။
လင္း - ေနာက္ဆုံးအေနနန္႔ ရခုိင္မွာ က်န္လုိက္ေတ ပရိသတ္တိနန္႔ အခု ျပည္ပကုိေရာက္နိန္ကတ္ေတ ရခုိင္သားတိကုိ ဇာေျပာခ်င္ပါေလ ဆုိေစာ္
ေျပာျပပီးပါ။
ညီမင္းခုိင္- ဟုတ္ပါယင့္

( ငါးမိနစ္ေလာက္ တန္႔လားခေရ)

ညီမင္းခုိင္- ရခိုင္မွာက်န္လိုက္ေတပရိတ္သတ္တိကိုေရာ ျပည္ပကရခိုင္သူရခိုင္သားတိကိုေရာအားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါေရယင္းေၾကာင့္နန့္လည္း ေဒပရိတ္သတ္တိအတြက္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ရခိုင့္ဂီတကိုဖန္တီးယင္း ရွိဆက္ၾကိဳးစားလားပါဖို့ဆိုေစာ္ကို ေနာက္ဆံုးအေနနန့္ေျပာၾကားယင္းအဆံုးသတ္လိုက္ပါေမ။

လင္း: ေက်းဇူးတင္ပါေရ ကုိညီမင္းခုိင္

                                      မတင္လင္းျဖဴ ကမီးျမန္းထားေစာ္ပါ
 www.myomornlay.ning.com ကကူးယူေဖၚျပထားပါေရ