ေဖဖဝါရီလ ဆယ့္ေျခာက္ရက္ မာ ျပဳလုပ္က်င္းပခေရ မေလးရွားနုိင္ငံ က ရခိုင္စတိတ္ရႈိး ပြဲ အျပီး အဆုိေတာ္ စစ္နုိင္နန္႔ တနားေခ် တြီ႔ဆုံ မီးျမန္း ျဖစ္ခေစာ္ကို က်ေနာ္ရို႔ ေအအမ္ပီက ညီကို ေမာင္နွမတိ ဖတ္သိရစီဖို႔
က်ေနာ္ သတင္းေထာက္ပိုင္ေသ်ွ ( ကဗ်ာမရီးျဖစ္လုုိ႔ သတင္းေထာက္လုပ္စားနီေစာ္
ဘာ )က တင္ျပပီးလုိက္ပါေရ .......ပုိင္:
ကိုစစ္နူိင္ မဂၤလာဘာ

ကိုစစ္နူိင္: မဂၤလာပါညီ


ပုိင္:
အကု ယင္းမာဆို အကိုရုိ႔ ရႈိးပြဲေလ့ ျပီးေလာက္ယာ လုိ႔ ထင္ပါေရ အကုိ

ကိုစစ္နူိင္: ဟုတ္ပါေရ ... ေဒနိန္႔ ညဇာ ေျခာက္နာရီခြဲမွာျပီးပါေရ။


ပုိင္:
ပထမဆုံး ျပည္ပမာ လားဆုိေရ အတြီ႔အႀကဳံ ေခ် နည္း နည္းေလာက္ ေျပာျပစီခ်င္ပါေရ

ကိုစစ္နူိင္: ႏိုင္ငံျခားအတြိအၾကံဳကေတာ့ ေဒရွဴိးေစာ္ ပထမဆံုးပါ ... အားလံုးေတာ့အဆင္ေျပပါေရ။


ပုိင္:
ရင္မာ ဇာပိုင္မ်ဳိး ခံစားရပါမသိ နုိင္ငံျခားက ကို႔လူမ်ဳိးတိ ကို ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ရေရတြက္


ကိုစစ္နူိင္: အတိုင္းမသိ၀မ္းသာပါေရ...၀မ္းလဲနည္းပါေရ ရွိဳးပြဲလာမၾကည့္ႏိုင္ေရလူတိအတြက္ပါတခ်ိဳ႔ဆိုေက လက္မွတ္၀ယ္ျပီးေက အဖမ္းအဆီးကိုေၾကာက္လို႔ မလာႏိုင္ကတ္ပါ


ေဒပြဲက မိဘမဲ့အေခ်တိအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာေစာ္ပြဲျဖစ္လို႔ ေကာင္းေက်နပ္မိပါေရ ပရိတ္သတ္တေထာင္ေက်ာ္
ေလာက္ လာ အားပီးခကတ္ပါေရ .... ။


ပုိင္:
ကိုစစ္ ေဒ ပြဲတြက္ ရြီးခ်ယ္ သီဆို ခေရ ေတးခင္းေခ် တိကိုေလ့ ေျပာျပပီးပါအုံးသိ အကို

ကိုစစ္နူိင္: ပထမ အဖြင့္မွာ မင္းေလ့ရခိုင္ငါေလ့ရခိုင္ ကိုဆိုပါေရ ...
ယျပီးေက မင္းနဲ႔အ၀ီး ျပီးေကေတာ့ ေတးျခင္းအသစ္တစ္ပုဒ္ျဖစ္ေတ လူတြင္ရခိုင္ ကိုဆိုပါေရ


ဆက္ျပီးေက ေျပပါစီ ေရႊေရာင္အိမ္မက္ သင္းျမၾကာညိဳ နဲဲ႔ပိတ္ပါေရ ... ။


ပုိင္:
အကို ဆုိျဖစ္ေတ ေတးခင္းတိ အားလုံး ကို ညီ ေကာင္း ႀကိဳက္နွစ္သက္ပါေရ ... ။

ကိုစစ္နူိင္: ေက်းဇူးတင္ပါေရ။


ပုိင္:
ေယနန္႔ ျပည္တြင္း နန္႔ ျပည္ပ ဆုိရေရ ပုံစံ ဇာမ်ား ကြာျခားမႈ ရွိပါေလ မသိ အကုိ


ကိုစစ္နူိင္:ကြာပါေရ အဂုဆိုေက အတြိအၾကံဳသစ္တစ္ခုရလားပါဗ်လ္

မေလးက လူတိနဲ႔လုပ္ရခါ ေဒမွာကေကာင္းစနစ္က်ပါေရ လုပ္ကတ္ေစာ္အားလံုးကိုအခ်ိန္ကိုက္လုပ္ရပါေရ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မွဴလဲလုိအပ္ပါေရ။


ပုိင္:
ကိုစစ္နုိင္ အနီနန္႔ တျခားလူမ်ဳိးျခား အဆုိေတာ္တိနန္႔ က်ေနာ္ရို႔ ရခုိင္က အဆိုေတာ္တိ အေပၚ ဇာပုိင္မ်ား ျမင္ေလ သိခြင့္ရွိပါဖို႔လား မသိ အကို

ကိုစစ္နူိင္: ကြာျခာမွူကေတာ့ခါ နည္းပညာပါ ပညာ ပိုင္းမွာေကာင္းကြာလားပါေရ
ကၽြန္ေတာ္ရို႔မွာက နည္းပညာပိုင္းအားနည္းကတ္ပါေရ ကြာဟခ်က္တိကေတာ့အမ်ားၾကီးပါ။


ပုိင္: ေကာင္းပါေရ အကို ... ေယနန္႔ လတ္တေလာ အကု တကိုယ္ေတာ္စီးရီး အေႀကာင္း စေက မီးခြင့္ျပဳပါ။

ကိုစစ္နူိင္: မီးပါ ညီ


ပုိင္:
အကို႔ပထမဆုံး တကိုယ္ေတာ္ကို ဇာ ေတးရီးဆရာတိက ရီးစပ္ ထားပါေလ။

ကိုစစ္နူိင္: တကိုယ္ေတာ္ကေတာ့မထြက္ပါသိထြက္ျဖစ္ေကေတာ့ ကိုထြန္းလွိဴင္၊ KLC ၊ကိုညီမင္းခိုင္၊ကိုရဲျမတ္ေက်ာ္
ယင္းအကိုရို႔ပါကတ္ပါဖို႔ ... ။


ပုိင္:
ဇာ အခ်ိန္ေလာက္ နားေထာင္ခြင့္ရကတ္ပါဖို႔လဲမသိ။
ထြက္ဖို႔ ႀကာပါဖို႔သိလား။


ကိုစစ္နူိင္: ေမ လ ေလာက္ဖိုေက ထြက္ပါဖို႔။

ပုိင္: ေယနန္႔ ကိုစစ္ ဂီတ အေပၚ ခံယူခ်က္ေလ့ ေျပာျပပီးပါအုံး အကို။

ကိုစစ္နူိင္:ဂီတကို တသီအထိလုပ္လားပါဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဂီတကိုခ်စ္ပါေရ။

ပုိင္:
ခ်စ္သူကို ဘာကာ ယေက ... ေဟေဟ

ကိုစစ္နူိင္: ျမတ္ႏူိးပါေရ အမ်ိဳးအစားကမတူပါေလ ...


ပုိင္:
ကိုစစ္ နွလုံးသားရီး အေျခေန တေဖ့ေခ်ေလာက္ ျမြက္ဟ ခပါအုံး အကို


ကိုစစ္နူိင္: နွလံုးသာထဲမွာေတာ့ခါ အားလံုးအစစ္ ... ဟဲဟဲ


ပုိင္:
ေက်းဇူးတင္ပါေရ အကို

ကိုစစ္နူိင္: ဟုတ္ပါယင့္


ပုိင္:
ကိုစစ္ ရခုိင္ လူမ်ဳိးျဖစ္ရေရ အေပၚ သေဘာထား ေခ် ေျပာျပပီးပါ။

ကိုစစ္နူိင္: ေက်နပ္ပါေရ ေနာက္ဘ၀မွာေလ့ ရခိုင္ရာျဖစ္ခ်င္ပါေရ
ရခိုင္လူမ်ိဳးျဖစ္ရေစာ္ ဂုဏ္ယူပါေရ

ပုိင္: ဟုတ္ပါေရ အကုပိုင္ သိလုိသမ်ွကို ေျဖႀကားပီးေရ ကိုစစ္နူိင္ကို ေကာင္းေက်းဇူးတင္ပါေရ .... ။


ကိုစစ္နူိင္: ကၽြန္ေတာ္ေလ့ ေျဖခြင့္ရလို႔ ေက်းဇူတင္ပါေရပုိင္:ေနာက္ဆုံးအနီနန္႔ က်ေနာ္ရို႔ ရခုိင္ပရိတ္သတ္တိ အတြက္ေလ့ စကားလက္ေဆာင္ေခ် ပါးခပါအုံးသိ အကို။
ကိုစစ္နူိင္:ရခိုင္ပရိတ္သတ္တိကို ေလးစားပါေရလို႔ ရခိုင္သူ ရခိုင္သားတိက်န္းမာ
ခ်မ္းသာကတ္ပါစီလို႔ဆုေတာင္းပီးပါေရ ... ။


ပုိင္:
ကိုစစ္နူိင္ေလ့ ေဒထက္မက ေအာင္ျမင္ပါစီလို႔ က်ေနာ္ရို႔ ရခိုင္ ပရိတ္သတ္တိ ကိုယ္စား
က်ေနာ္က ဆုေတာင္းပီးလုိက္ပါေရ အကို။

ကိုစစ္နူိင္: ညီေခ် ကိုေလ့ေက်းဇူးတင္ပါေရ။
www.myomornlay.ning.com ကကူးယူေဖၚျပပါေရ။
...................................................................................................................