ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံ၊ ဖေလာင္းခ်ိတ္မွာ အဘယဆုေတာင္းျပည့္ ထိပ္က်င္းေတာင္ေစတီ ဗုဒၶပူေဇနိယပြဲေတာ္ကို ၂၅.၂၆.၂၇. ၂လပိုင္း ၂၀၁၀မွာ က်င္းပလားဖို႕ျဖစ္ေတအတြက္နဲ႕ ရခုိင္အဆိုေတာ္တိျဖစ္ေတ ကိုဦးေမာင္သိန္း၊ ကိုျမတ္ခိုင္ေက်ာ္၊ ကိုမ်ိဳးမင္းေလး၊ ကိုမ်ိဳးရခိုင္၊ ရီလႈိင္းျပာနဲ႕ ၀တီစိုးမိုးရို႕ လားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖပါဖို႕လို႔သိရပါေရ။ ယင္းမွာက ရခိုင္ပရိတ္သတ္တိနဲ႕ နဖူးတြိဒူးတြိ တြိကတ္ပါဖို႕လို႔ကိုမ်ိဳးမင္းေလကေျပာလားပါေရ။ ဘဂၤလာက ညီအကိုေမာင္ႏွမ၊ တီး၀ိုင္းအဖြဲ႕နဲ႕ ပူးေပါင္းေဖ်ာ္ေျဖလားပါဖို႕ျဖစ္ေတအတြက္ေလ႔
၀မ္းသာအားရျဖစ္ေတလို႔သူ႔ခံစားခ်က္ေခ်ကိုေျပာျပလားပါေရ။ ၂၃ရက္နီ႕ ေမာင္ေတာကို ဆင္းလားျပီးေကေနာက္တစ္ရက္နိန္႔ဖေလာင္းခ်ိတ္ကို
လားခကတ္ေတလို႔သိရပါေရ။ ပြဲကို စီစဥ္ေစာ္က အဘယဆုေတာင္းျပည့္ ထိပ္က်င္းေတာင္ေစတီ ေဂါပက အဖြဲ႕ကလို႕သိရပါေရ။
ေဖ်ာ္ေျဖေရးအဖြဲ႔ေရာက္ခါမွ သတင္းအစံုအလင္ကိုအစီရင္ခံပါေမ။