ဒါရိုက္တာ ရဲလြင္'s စိတ္ကူးပံုရိပ္က ဖန္းတီးထားၿပီးေက ေတးရီး ခိုင္ျမတ္မင္း၊ ျမင့္မိုရ္၊ ဒိုး(အ္)ရီ၊ ေက်ာ္ခင္၊ ဖိုးလံုး၊ အမိုး၊ ျမတ္ေက်ာ္သူရို႕ ရီးထားၿပီးေက အဆိုေတာ္ ဒိုး(အ္)ရီ။ ေက်ာ္ခင္၊ ဖိုးလံုး၊ အမိုး၊ ျမတ္ေက်ာ္သူ၊ သွ်င္ထြီး ရို႕ သီဆိုထားပါေရ။ ေတးျခင္း ၁၄ပုဒ္ပါ၀င္ပါေရ။ မူပိုင္ - ေအးလြင္၊ Studio - Kiss Music Studio (Sittway)၊ Guitar - ကိုထြန္း၀င္းလႈိင္၊ Program& Keyborad ကို မ်ိဳးမင္းေလး ၊ Harmony - Grandfather's Game၊ editing - ဒီေႏြဦး (morning)၊ ျဖန္႕ခ်ိေရးကို Master VCD (ေလာကာနႏၵာ ရွီ႕) ကျဖန္႕ခ်ိလားပါဖို႕။ ရခိုင္ေတးခ်စ္ပရိတ္သတ္တိ အားရပရ အားပီးလိုက္ပါဖိ။
             
                www.myomornlay.ning.com ကကူးယူေဖၚျပေစာ္ပါ။