အေခြနာမည္                 - ၾကယ္စံုညဥ္႔(၁)
ေတးဆို                       - ၀င္းကိုခိုင္
                                   ခိုင္ေက်ာ္လင္း
                                   ခိုင္ျမတ္မင္း
                                   စံေမာ္သိန္း
                                   စစ္ႏိုင္
                                   တူတူ
      ...

Continue reading ...