အာရီယံႏြယ္ အေခြကို အမ်ိဳးသမီးေတးသံရွင္ ညွာစိမ္းခိုင္က
သီဆိုထားပါေရ..၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာ အေရာင္းရဆံုးအေခြအျဖစ္
စံခ်ိန္ခ်ိဳးလားပါေရ..ရခိုင္ေခြတိမွာ ရွားရွားပါးပါးတြိရေရ
ႏိုင္ငံျခားသံ...
Continue reading ...