ရာစုသစ္အလကၤာ ရခိုင္ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ေတးစု
ကို၀င္းကိုခိုင္၊ခိုင္ေက်ာ္လင္း၊သိန္းထိုက္ေဇာ္၊
ယုယုလိွဳင္ ရို႕က သီဆိုထားပါေရ၊
ေတးရီးတိက-ကိုသန္းေမာင္၊ထြန္းလိွဳင္၊ေရႊေက်ာ္ထြန္း၊
၀င္း...

Continue reading ...