ရင္ခုန္သံREMIX အေခြကို ၂၀၀၆ခုနွစ္မတ္လမွာ

ထုတ္လုပ္ခပါေရ..ေတးဆိုတိအနိန္နန္႔

မ်ိဳးမင္းေလး၊တူတူ၊ေမာင္သူ၊လင္းလင္း၊

ညွာစိမ္းခိုင္နဲ႔သက္အိမ္စံရို႕ကသီဆိုထားပါေရ..

ေတးရြီးတိကေတာ႔ေက

ကိုသန...


Continue reading ...