ငါရို႕ ရခိုင္သား  အေခြကို ၁၃.၂.၁၀ နိန္ကစစ္ေတြမွာျဖန္႔ပါေရ

ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္  
၀င္းကိုခိုင္
သန္းေဆြ
ညီမင္းခိုင္
ရိုတ
ေစာမင္းသိန္း
ဘုန္းျမင္႔
ယုယုလိွဳင္
မိေခ်ာ
ရို႕ကသီဆိုထားပါေရ......

ရြီးစပ္...

Continue reading ...