ေဒ album ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ March လမွာ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခပါေရ....

၁ ႏွစ္တိတိအခ်ိန္ယူျပီးေက စီစဥ္ တီးခတ္ထားေစာ္ပါ...

Computer program ရြီးျပီးေက..Hip Hop beat နဲ႔

Dj scratch သံတိနဲ႔ျမဴးၾကြေအာင္ဖန္တီးထားပါေရ........

တခ်ိဳ႕တစ္၀...


Continue reading ...