အပ်ံစားအေခြကို၂၀၀၇ နို၀င္ဘာလမွာ

ထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ..

မ်ိဳးဆက္သစ္အဆိုရွင

္ ကံထြန္းၾကည္ကအဓိကသီဆိုထားပါေရ..

ေတးျခင္း ၁၂ပွဒ္ပါ၀င္ျပီးေက

Hip Hop ,Rap ပံုစံတိျဖစ္ပါေရ...

ေတးရြီးတိကေတာ႔-မ်ိဳးမင္းန...


Continue reading ...