ညဥ္႔ပန္းခ်ီအေခြကိုေမာင္ေတာ က အဆိုရွင္သစ္ ကိုၾကီးက
သီဆိုထားပါေရ.မူပိုင္-ပါးပူ၊စီစဥ္သူ-တူတူ၊ဒါရိုက္တာ-ရဲလြင္
ကရိုက္ကူးထားပါေရ၊KISS MUSIC STUDIO(SITTWAY)
နန္႔ရန္ကုန္က FISH STUDIO မွာအသံသြင္းထားေစာ္ပါ....

ရ...
Continue reading ...