အာရီယံႏြယ္ အေခြကို အမ်ိဳးသမီးေတးသံရွင္ ညွာစိမ္းခိုင္က
သီဆိုထားပါေရ..၂၀၀၈ခုႏွစ္မွာ အေရာင္းရဆံုးအေခြအျဖစ္
စံခ်ိန္ခ်ိဳးလားပါေရ..ရခိုင္ေခြတိမွာ ရွားရွားပါးပါးတြိရေရ
ႏိုင္ငံျခားသံစဥ္တိကိုရခိုင္ဘာသာနဲ႔သီဆိုထားေရ
အေခြျဖစ္ပါေရ..အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားထားေရဆိုေစာ္ေတာ႔
ေပၚလြင္ပါေရသူ႔အသံနေႏွာင္းေခ်နန္႔မူရာဟန္ပန္ၾကြၾကြရြရြေခ်က
ရခိုင္သားရို႕အတြက္တစ္မ်ိဳးဆန္းၾကယ္ဖို႔ထင္ပါေရ..
ေတးျခင္း ၁၂ ပွဒ္ပါ၀င္ျပီးေက.တူတူနန္႔ကံထြန္းၾကည္ရို႕က
ဧည္႔သည္အဆိုရွင္အျဖစ္ပါ၀င္သီဆိုထားပါေရ..
ေတးရြီးတိက-ခိုင္ျမတ္မင္း၊မ်ိဳးမင္းေလး၊တူတူ၊ဒိုး(အ္)ရီ၊
ညီမင္းခိုင္၊ဦးထြန္း၀င္းနန္႔ညွာစိမ္းခိုင္ရို႕ျဖစ္ကတ္ပါေရ၊
GUITER - TUN WIN HLAING
KB,PROGRAM,MIX - MYO MORN LAY
STUDIO -KISS MUSIC STUDIO(SITTWAY)
EDITING -MORNING
အဖရခိုင္ျပည္
အားလံုးယူပါ
အာရီယံႏြယ္
ဘ၀မွာဆုေၾကး
ခ်စ္သူရို႕ဆည္းဆာ
ရွင္သန္နိန္သရြိ
အယင္ျပန္လာပါ
ခိုင္မာေရဘ၀သို႔
ေမေမ
မင္းအတြက္ဆို
ေမွ်ာ္နိန္မိ
ႏွလံုးသားထဲကမင္း