ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ သီဆိုထားေရဂႏၳ၀င္သၾကၤန္ေခြကို2003ခုႏွစ္က
ထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါMYANMAR STUDIO
မွာအသံသြင္းထားျပီးေက အတီးကေတာ႔ Session Player
ျဖစ္ပါေရ၊မူပိုင္ကေလ႔-ျမတ္ခိုင္ေက်ာ္ပါဗ်ယ္...
သူ႔အသံနေႏွာင္းေခ်နဲ႔ရခိုင္သၾကၤန္ေတးျခင္းတိကိုၾကားရေက
အေပ်ာ္စိတ္တိအကူးစက္ပဲနိန္နိဳင္ကတ္ပါဖုိ႔လားခ်င္းရခိုင္သားရုိ႕၊
classic thun gran (1).mp3
classic thun gran (2).mp3
classic thun gran (3).mp3
classic thun gran (4).mp3
classic thun gran (5).mp3
classic thun gran (6).mp3
classic thun gran (7).mp3
classic thun gran (8).mp3
classic thun gran (9).mp3
classic thun gran.mp3