ညဥ္႔ပန္းခ်ီအေခြကိုေမာင္ေတာ က အဆိုရွင္သစ္ ကိုၾကီးက
သီဆိုထားပါေရ.မူပိုင္-ပါးပူ၊စီစဥ္သူ-တူတူ၊ဒါရိုက္တာ-ရဲလြင္
ကရိုက္ကူးထားပါေရ၊KISS MUSIC STUDIO(SITTWAY)
နန္႔ရန္ကုန္က FISH STUDIO မွာအသံသြင္းထားေစာ္ပါ....

ရခိုင္႔သာျခင္း
ျပန္ဆံုတြိႏိုင္ခြင္႔ေခ်
သတိရမိေကမိုးရြာေရ
အားလံုးနင္ပိုင္ေရ
စိတ္ကူးမရွိ
သူေက်နပ္ဖို႔ေကာင္းေရ
ျပန္ကတည္းခ်စ္ခြင္႔ပီးပါ
အခ်စ္ကမၻာထဲမွာမင္းနန္႔ငါ
ညဥ္႔ပန္းခ်ီ
တာ႔တာေဟ႔
ရွိပတ္စီ