အပ်ံစားအေခြကို၂၀၀၇ နို၀င္ဘာလမွာ

ထုတ္လုပ္ခေစာ္ပါ..

မ်ိဳးဆက္သစ္အဆိုရွင

္ ကံထြန္းၾကည္ကအဓိကသီဆိုထားပါေရ..

ေတးျခင္း ၁၂ပွဒ္ပါ၀င္ျပီးေက

Hip Hop ,Rap ပံုစံတိျဖစ္ပါေရ...

ေတးရြီးတိကေတာ႔-မ်ိဳးမင္းနဲ႔တူတူ

ပင္တိုင္ရြိးသားျပီးေက

မ်ိဳးမင္းေလး၊စစ္နိုင္၊တူတူနဲ႔မင္းမင္းရို႔က

ကူညီသီဆိုပီးထားပါေရ...

KB နဲ႔Program ကိုမ်ိဳးမင္းေလးကတီးခါတ္ျပီး၊

ဂီတာကိုေအာင္၀င္း

Program က တူတူရို႔တီးခါတ္ထားေစာ္ပါ...

KISS MUSIC STUDIO(SITTWAY)

မွာအသံသြင္းျပီးေက

ဟာမိုနီကို Grand Father's Game(GFG)

ကတာ၀န္ယူပီးထားပါေရ..

အျမဴးေခ်မွၾကိဳက္တတ္ေရ ရခိုင္သားတိအတြက္

အဆင္ေျပပါလိမ္႔ေမ...

ဂီတရည္းစား.mp3
အပ်ံစား.mp3
ထထ ကက.mp3
ထူးဆန္းေရည.mp3
ေခါင္းေလာင္းေခါက္ခ်ိန္.mp3
ခြင္႔.mp3
ကိုးရီးယားေရာဂါ.mp3
လူစကားေျပာ.mp3
မာယာရွင္မင္း.mp3
မင္းအခ်စ္နဲ႔.mp3
ႏွလံုးသားအနီးတ၀ိွက္.mp3