အာရကၡေျမ အေခြကိုဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ ၁၄၃/၂၀၁၀ နဲ႕
မူပိုင္ ဦေက်ာ္ခင္လႈိင္ျဖစ္ၿပီးေက စီစဥ္ူ ေဒၚမူမူထြန္းက
စီစဥ္ထားေစာ္ျဖစ္ပါေ၇။ ဗြီစီဒီကို ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းမွာ
live show ပံုစံ ဒါရိုက္တာ ျမသစၥာကနီ ရိုက္ကူးထားေရ
၀င္းကိုခိုင္ တကုိယ္ေတာ္္ေခြ “အာရကၡေျမ”ကိုု ၁၉.၂၀.၃.၂၀၁၀မွာ
စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ျဖန္႕ခ်ိနီပါေရ။ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ ရခိုင္စတီရီယို
ေတးျခင္းတိျဖစ္ပါေရ။ ေတးျခင္းတိကို သာထြန္းေက်ာ္၊
ေရႊေက်ာ္ထြန္း၊ ေနာင္ခိုင္၊ စံေမာ္သိန္း၊ဇမ္းလွေရႊ၊ ခိုင္သာႏု၊
ျမင့္ျမတ္၊ နန္႕ ၀င္းကိုခိုင္ရို႕က ရြီးစပ္ထားပါေရ။
ဂီတမွဴးျဖစ္ေတ (လီယိုနာဒ္)ေမာင္ေမာင္လြင္ Off Music Band
ကတီးခတ္ထားၿပီးေက Harmony Gold Net ကပံပိုးထားပါေရ။
စတီရီယိုကို Linn Studio မွာ အသံသြင္းထားေစာ္ျဖစ္ပါေရ။
ေတးျခင္း ၁၂ ပုဒ္ပါ၀င္ၿပီးေက အဆိုေတာ္ မညွာစိမ္းခိုင္နဲ႕
စံုတြဲပါ၀င္ဆိုထားကတ္ေစာ္ကို တြိရပါေရ။ အာရကၡေျမနဲ႕
သိဂၤီစိုျမရကၡိတမွာ လႈိင္သာယာ ရကၡသီလစည္အဖြဲ႕နဲ႕
ရခိုင္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကအဖြဲ႕က ပါ၀င္ကူညီပီးထားပါေရ။
video editing ကုိ ယက္သဲ့ညိဳ လုပ္ထားပါေရ။
ေတးျခင္းတိကေတာ့ေက slow ပံုစံေခ်တိမ်ားၿပီးေက
 အီးလို႕ႀကိဳက္တတ္ေတပရိတ္သတ္နဲ႕ ၀င္းကိုခိုင္
အႀကိဳက္ပရိတ္သတ္တိအတြက္ ကေကာင္းစြဲလားကတ္ပါဖို႕ရာ။

one ko khine arr rakha mre 1 (1).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (10).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (2).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (3).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (4).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (5).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (6).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (7).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (8).mp3
one ko khine arr rakha mre 1 (9).mp3
one ko khine arr rakha mre 1.mp3


MTV