အျပာေရာင္ေကာင္းကင္ အေခြကို
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ဇြန္န၀ါရီလမွာထုတ္လုပ္ျဖန္ခ်ိခပါေရ၊
ေတးဆိုတိကေတာ႔ေက-မ်ိဳးမင္းေလး၊စစ္နိုင္၊
တူတူ၊ေမာင္သူနဲ႔ညွာစိမ္းခိုင္ရို႕ျဖစ္ကတ္ပါေရ၊
ေတးျခင္း၁၁ ပွဒ္ပါ၀င္ျပီးေက ပံုစံစံုေရအေခြေခ်
ေလ႔ျဖစ္ပါေရ။ေတးရြီး တိကေတာ႔ေက-
မာစတာခင္ေအာင္၊မ်ိဳးမင္းေလး၊တူတူနဲ႔KLC ရို႕ျဖစ္ပါေရ
KISS MUSIC STUDIO(SITTWAY)
မွာအသံသြင္းျပီးေက MIX ကေတာ႔မ်ိဳးမင္းေလးျဖစ္ပါေရ၊
အျပာေရာင္မိုးေကာင္းကင္ေအာက္မွာ
ရခိုင္သူရခိုင္သားတိအျပံဳးမ်က္ရည္တစ္စက
္ၾကြီႏိုင္ကတ္ပါစီ.............အတၱမဲ႔ေနာင္တ .mp3
အျပာေရာင္ေကာင္းကင္.mp3
လိုအပ္ခ်က္.mp3
အခ်စ္>၁၅၀၀.mp3
မုန္းစရာေကာင္းေရခ်စ္စရာမမေခ်.mp3
မင္းနဲ႔အ၀ီ.mp3
ႏွစ္စင္းျပိဳင္လ.mp3
ပံုပ်က္ေတး.mp3
ျပန္အလာေမွ်ာ္နိန္သူ.mp3
စိန္ရိုင္းတစ္ပြင္႔.mp3
တစ္ကိုယ္စာအလြမ္း.mp3