အေခြနာမည္                 - ၾကယ္စံုညဥ္႔(၁)
ေတးဆို                       - ၀င္းကိုခိုင္
                                   ခိုင္ေက်ာ္လင္း
                                   ခိုင္ျမတ္မင္း
                                   စံေမာ္သိန္း
                                   စစ္ႏိုင္
                                   တူတူ
                                   ဒိုး(အ္)ရီ
                                   ေက်ာ္ခင္
                                   ညွာစိမ္းခိုင္
                                   ဇင္မာထြန္း
                                   ေစာႏွင္းႏြယ္
                                   စိုးစိုးေအး
ေတးရြီး                        -အမည္မသိေရွးစာဆို
                                   ဦးထြန္းေအာင္သာ
                                   ထြန္းလိွဳင္
                                   စန္းကို
                                   စံေမာ္သိန္း
                                   ခိုင္ျမတ္မင္း
                                   တူတူ
                                   ဒိုး(အ္)ရီ
                                   ေက်ာ္ခင္
စီစဥ္၊ထုတ္လုပ္သူ           -AUSSAR-
တကၠသိုလ္ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရးနွင္႔သာေရးနာေရးအသင္း(ရခိုင္)
ထုတ္လုပ္ေတခုႏွစ္          -၂၀၀၈

a chite nyi mya khorn.mp3
korea raw gar.mp3
a lun man eain.mp3
lark swet ta khree.mp3
moe lar ray li lar ray.mp3
myo gone.mp3
phyu sun alwen.mp3
nyi nyot kat may.mp3
ro ma ran si.mp3
ta ka nwon.mp3
sterry night.mp3
thun mya kyar nyo.mp3
wine.mp3