ရခိုင္သားကရခိုင္ေတးျခငး္ကိုၾကိဳက္နွစ္သက္ကတ္ပါစီ

final.mp3

chite sa kar.mp3

a myo sount luu thar.mp3

ရခိုင္႔အႏုပညာရွင္သန္ဖုိ႔ရခိုင္သားတိုင္းမွာတာ၀န္ရွိေရ။

 အားလံုးမဂၤလာပါ....

ကၽြန္ေတာ္႔ဆိုက္ေခ်ကိုလည္ဖို႔ေရာက္လာေရအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေရ..

ကၽြန္ေတာ္ေအဆိုက္ေခ်ကို ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ျမတ္နိုးေရဂီတနဲ႔အနုပညာ

သီးသန္႔အျဖစ္ဖန္တီးထားေစာ္ပါ...

အထူးသျဖင္႔ အဖရခိုင္ေျမနဲ႔အ၀ီးမွာ ပညာဥစၥာရွာဖြီနိန္ကတ္ေတ

ရခိုင္သူရခိုင္သားတိအတြက္အိမ္လြမ္းစိတ္နဲ႔ႏြမ္းနိန္ေကျဖစ္ျဖစ္

ေပ်ာ္ရြင္စိတ္နဲ႔ျမန္းနိန္ေကျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္႔တင္ထားေရရခိုင္ေတးျခင္း

ေခ်တိကိုဖြင္႔ပနာ..စိတ္ကိုအပန္းေျဖကတ္စီဖုိ႔ ေစတနာကိုေလ႔

ဦးတည္ထားပါေရ......

ျပီးေကရခိုင္႔ဂီတကိုရခိုင္သားတိျမင္႔တင္မွတိုးတက္ဖုိ႔ဆိုေရအသိနဲ႔ အ၀ီးကို

ေရာက္လားေကေလ႔ရခိုင္ေတးျခင္းတိနဲ႔မစိမ္းလားပဲဆက္လက္ျမတ္နိုး

ကတ္စီဖို႔လည္းရည္ရြယ္ပါေရ.......

ကၽြန္ေတာ္မွာနည္းပညာအားနည္းခ်က္တိရွိလုိ႔အဆင္မေျပျဖစ္ခေကေလ႔

ခြင္႔လြတ္ကတ္ပါလို႔ ေတာင္းပန္ပါရစီ.....

အ၀ီးေရာက္ရခိုင္သားတိေတာင္းဆိုကတ္လုိ႔ MP-3တိကိုေဒါင္းေလာ႔

ခ်လို႔ရေအာင္လုပ္ထားပါေရ...ရခိုင္ေခြတိကိုျပည္တြင္းမွာပါျပည္ပမွာပါ

ထိုးေဖါက္နိုင္ေအာင္ ၀ိုင္းလို႔ၾကိဳးစားကတ္ပါေမလို႔ေျပာခ်င္ပါေရ.......

ရခိုင္ျပည္ကိုျပန္ေရာက္ခါ ရခိုင္ေတးျခင္းမူရင္းတိကိုအားပီးကတ္ပါ.....


                                                               နိမ္႔လိုက္ျမင္႔လိုက္

                                                                ေလာကဓံလိွုင္း

                                                                ဇာေလာက္ပင္ၾကမ္းၾကမ္း

                                                                 ငါမႏြမ္း..................

                                                                            တူ တူ

Chauk may Mix.mp3

နုတ္ဆက္စကားေခ်ေျပာခပါပလင္

ကၽြန္ေတာ႔ကိုခ်စ္ခင္အားပီးေရ

ပရိတ္သတ္တိအတြက္...

tutuarakanstar@gmail.com

Make a Free Website with Yola.